Energieaftrek

De Energie-investeringsaftrek

Voor ondernemers die graag gebruik willen gaan maken van duurzame energie of energiebesparende technieken is er een extra aftrek beschikbaar die ze hiervoor kunnen gebruiken. Deze aftrek bedraagt 41.5 procent van de investeringskosten in deze bepaalde technieken. Onder deze technieken vallen onder meer de warmte pompen, zonnecellen en ledverlichting. Voor het jaar 2012 is er 151 miljoen euro beschikbaar gesteld, mocht dit bedrag overschreden worden, dan kan de regel beperkt worden of buiten werking worden gesteld door de minister van Financiën. Het is dus belangrijk dat u hier rekening mee houdt als u gebruik wilt maken van deze energie-investeringsaftrek.

Voorwaarden voor deze extra energie aftrek

Iedereen kan profiteren van de energie-investeringsaftrek als er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Aan de volgende voorwaarden moet voldaan worden; u moet de benodigde vergunningen voor de desbetreffende investeringen kunnen tonen, u bent verplicht om in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen en u heeft maximaal 3 maanden geleden een investering gedaan in een bedrijfsmiddel dat aan de eisen van de Energielijst van het jaar voldoet.

De toepassing van de EIA

De energie-investeringsaftrek kunt u toepassen op bedrijfsmiddelen die voldoen aan de bepaalde energieprestatie-eisen. Deze bedrijfsmiddelen dienen een doelmatig gebruik van energie te bevorderen. De EIA kunt u bij aankoop van deze bedrijfsmiddelen toepassen op de aanschaf- en voortbrengingskosten die deze bedrijfsmiddelen bezitten. De EIA zorgt ook voor een vermindering van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. In feite biedt de EIA dus twee voordelen. Er treedt namelijk een vermindering van de investeringskosten op en ook een vermindering van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.